Projekty UE

 Home / Projekty UE

Działanie 1.2 - Przedsiębiorczość i innowacje

Tytuł projektu

"Poprawa konkurencyjności firmy TAU INTERNET poprzez rozbudowę sieci teleinformatycznej i rozwój oferty usługowej"

Szczegóły

Okres realizacji: 02.01.2014 do 31.03.2014
Umowa: 08.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-717/12
Projekt jest w 50% współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Działanie 8.2 - Wsperanie wdrażania elektronicznego biznesu typu "B2B"

Tytuł projektu

"Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami"

Szczegóły

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 8.2, Wsperanie wdrażania elektronicznego biznesu typu "B2B"
Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-06-015/14-00
Okres realizacji:01.01.2015 - 30.06.2015